LISTY PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ DLA DOKTORANTÓW - stypendium doktoranckie (przyznane, odmowa), stypendium projakościowe (przyznane, odmowa), stypendium rektora (przyznane, odmowa)