Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej
 
Analizowanie i informowanie najwyższych władz o rozwoju sytuacji politycznej, militarnej i gospodarczej w państwach powstałych po rozpadzie b. ZSRR.

 

Kierownik:
dr Anna Głąb

Analizy