Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi
 
Analiza tendencji rozwojowych w świecie, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na poziom bezpieczeństwa i obronności RP w perspektywie średnio- i długookresowej.
 
Kierownik:
dr hab. Andrzej Zybertowicz