Akademicki Zespół ds. Reagowania na Incydenty Komputerowe

Akademicki Zespół ds. Reagowania na Incydenty Komputerowe zrzesza studentów Akademii Sztuki Wojennej, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa informacyjnego oraz cyberbezpieczeństwa. 
 
Celem organizacji jest: 
  • Rozszerzenie wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz funkcjonowania narzędzi wspierających prowadzenie obserwacji środowiska cybernetycznego. 
  • Rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia w ramach informacji w sieci oraz social mediach. 
  • Umożliwienie studentom uczestnictwa w seminariach naukowych, konferencjach oraz szkoleniach. 
  • Wspieranie członków Zespołu w realizacji zainteresowań i zwiększenia wiedzy w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego i cyberbezpieczeństwa. 
 
Szczegółowych informacji na temat działalności koła udziela Sebastian Latek oraz Krystian Laskowski. 
 
KONTAKT: