Opinia biegłego – rekonstrukcja czy fantazja?

Akademia Sztuki Wojennej
 
Instytut Prawa
Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego
 
mają zaszczyt zaprosić na 
 
Ogólnopolską konferencję naukową
pt. „Opinia biegłego – rekonstrukcja czy fantazja?”,
 
która odbędzie sięw dniu 22 marca 2021 r. o godzinie 9.00
na platformie google.meet
 
 
 
Szanowani Państwo.
Instytucja biegłych sądowych, tak ważna dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, nie może od długiego czasu doczekać się regulacji  ustawowej.  Po przemianach ustrojowych, zgłoszono kilkanaście projektów ustaw, które bądź to nie znalazły większości sejmowej, bądź to zaprzestano nad nimi prac w trakcie konsultacji społecznych. Zarówno w środowisku praktyków, jak również wśród przedstawicieli doktryny, panuje zgodna opinia, że należy skończyć z istniejącym stanem, który powoduje, że niektóre ekspertyzy przygotowywane są w sposób nierzetelny i nieobiektywny. Wynika to głównie z dalekiej od doskonałości procedury powoływania biegłych.  Obecnie trwają pracę nad kolejnym projektem ustawy, które miejmy nadzieję zakończą się sukcesem.                                                                             
 
Katedra Prawa  Publicznego i Prywatnego Akademii Sztuki Wojennej, postanowiła zaprosić do wspólnej refleksji przedstawicieli doktryny i praktyków. Wierzymy w to, że zaprezentowane wyniki badań mogą przyczynić się do usprawnienia trwającego procesu legislacyjnego.          
 
Obrady będą toczyć się na platformie Google.meet. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wyrażanie chęci uczestnictwa w konferencji do 20 marca 2021 r. Zgłoszenie prosimy wysyłać na adres ma.bielecki@akademia.mil.pl. W dni 21 marca zostanie przesłany Państwu stosowny link.
 
 
Z wyrazami szacunku
 
Komitet organizacyjny