Ośrodek Badań Azji
 
Analizowanie i informowanie władz o procesach politycznych, gospodarczych, społecznych, związanych z bezpieczeństwem państw Azji oraz wpływem powyższych zjawisk na kwestie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Kierownik:
dr Krzysztof Iwanek

Publikacje Ośrodka Badań Azji

WEBINARIA

 

"Między zyskiem a bezpieczeństwem? Przyszłość relacji Chiny - Unia Europejska."

 

 
 

 
 
"Kwadratura trójkąta UE-Turcja-Iran"
 
 
 
 
"Technoautorytaryzm czy technodemokracja?"
 
 
 
 
 
"Starcie gigantów. Stosunki chińsko-indyjskie wczoraj i dziś"