O Programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
 
Rozporządzenie o Ustanowieniu programu Erasmus+
Instytucją zarządzającą programem Erasmus+ jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: https://www.frse.org.pl/o-nas/ 
Więcej informacji o programie na stronach:
Strona Komisji Europejskiej o Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl
Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się także w dokumencie Erasmus+. Przewodniku po programie 2019 
Statystyki o programie Erasmus+:
 
Program Erasmus+ w Polsce
Program Erasmus+ w Polsce w edycji 2016
 
Program Erasmus+ w Polsce w latach 2014-2016
 
Program Erasmus+ w Polsce w latach 1998/99-2013/14
 
Erasmus+ w Akademii Sztuki Wojennej
Kod uczelni: PL WARSZAW68
Nr Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE): 251730-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE dokument
Kod PIC: 937440011
  
W ramach szkolnictwa wyższego w Akademii Sztuki Wojennej realizowane są następujące działania:
Akcja1: Wyjazdy w celach edukacyjnych. Współpraca z krajami programu (KA103)
wyjazdy studentów uczelni:
w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni (SMS)
w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów) (SMP)
wyjazdy pracowników uczelni:
w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni (STA)
w celach szkoleniowych (STT)
 
Akcja1: Wyjazdy w celach edukacyjnych. Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)
wyjazdy/przyjazdy pracowników uczelni:
w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni (STA)
w celach szkoleniowych (STT)