O CENTRUM
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem

Think tank dla Sił Zbrojnych RP oraz organów administracji publicznej

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem jest jednostką analityczno-ekspercką, powołaną z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej, której przeznaczeniem jest prowadzenie badań i analiz, pobudzanie debaty oraz rozwijanie innowacyjnego myślenia w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

 

W ramach Centrum działają trzy ośrodki badawcze: Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi, Ośrodek Badań Azji oraz Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej. Prowadzą one działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, tworząc aktywną platformę współpracy między środowiskami analitycznymi w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Ponadto Centrum jest jednostką wspierającą proces dydaktyczny w Akademii Sztuki Wojennej.