• Rzecznik Akademicki
    Rzecznik Akademicki to osoba niezależna i neutralna, stojąca na straży przestrzegania praw i wartości akademickich, do której można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania Uczelni.
  • Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. osób niepełnosprawnych
    Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych kształcących się i pracujących w Akademii Sztuki Wojennej Rektor-Komendant powołał Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. 
Zostań żołnierzem Akademii Sztuki Wojennej
Atrakcyjne oferty służby!

Zostań żołnierzem Akademii Sztuki Wojennej

Kariera w ASzWoj czeka!