Misja i zadania

Akademię Sztuki Wojennej powołano do życia w drodze ustawy 1 października 2016 roku. Uczelnia jest następczynią dokonań swoich poprzedniczek i jednocześnie kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946).

 

Akademia jest najwyższej rangi uczelnią wojskową – w jej murach kształcą się studenci cywilni i doskonalą oficerowie. Zachowując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej przez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej, odpowiadając tym samym na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Akademia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i NATO przez badania naukowe, działalność ekspercką w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a także kształcenie wojskowych i cywilnych elit na potrzeby systemu bezpieczeństwa narodowego. Zadania te Akademia realizuje opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.

 

 

Kształcenie w ramach systemu doskonalenia zawodowego oficerów SZ RP odbywa się na Wydziale Wojskowym, którego potencjał stanowią w głównej mierze nauczyciele akademiccy będący w służbie czynnej, charakteryzujący się wysoką jakością przygotowania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego.

 

 

Akademia realizuje także kształcenie cywilne na studiach pierwszego i drugiego stopnia w dziedzinie nauk społecznych (w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji), jednolitych studiach magisterskich (dyscyplina nauk prawnych), a także na studiach trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych. Proces dydaktyczny prowadzony jest przez cztery wydziały akademickie: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Zarządzania i DowodzeniaWydział Wojskowy, Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Historii Wojskowej. Studenci Akademii mogą uczestniczyć także w wymianie partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus +. Uczelnia utrzymuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym - jej absolwenci dysponują nowoczesną wiedzą i są doskonale przygotowani, aby sprostać współczesnym wyzwaniom zawodowym i aspirować do roli liderów w swoich środowiskach branżowych.

 

 

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie ,Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także think-tanki: Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa oraz Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej, stanowiące ośrodki analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej. W ASzWoj funkcjonuje także Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu a także Wydział Kształcenia na Odległość.

 

 

Do dyspozycji studentów są przeznaczone nowoczesne sale wykładowe i aule konferencyjne, 23 laboratoria i sale komputerowe, kameralna czytelni i innowacyjna biblioteka, a w niej dostęp do e-zasobów, katalogu on-line oraz około pół miliona zbiorów. Dodatkowo, na terenie kampusu znajduje się 5 budynków internatowo-hotelowych z blisko 1000 miejsc noclegowych, stołówka akademicka, restauracja błonia akademickie oraz bogata infrastruktura sportowa: hale sportowe, kryty basen, sauna, siłownia, stadion sportowy z bieżnią lekkoatletyczną i korty tenisowe.

 

 

Teren Akademii łącznie z budynkami akademickimi obejmuje swym zasięgiem ponad 65 hektarów. Wiele obecnych budynków akademickich wraz z dawnym osiedlem oficerskim i fragmentem malowniczego parku jest wpisana do mazowieckiego rejestru zabytków kultury. Znajdujące się dookoła kompleksy leśne oraz lokalny rezerwat przyrody tworzą korzystny mikroklimat i zapewniają osobom w każdym wieku doskonałe warunki do podejmowania różnorodnych form aktywności fizycznej.