PROREKTORZY

ds. wojskowych: płk dr hab. inż. Dariusz MAJCHRZAK
ds. naukowych: płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI
ds. dydaktycznych: płk dr hab. Leszek ELAK
ds. studenckich: prof. dr hab. Jarosław GRYZ

KANCLERZ

mgr Stanisław MALINOWSKI