REKTOR-KOMENDANT

gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI

PROREKTORZY

ds. wojskowych: płk dr hab. inż. Dariusz MAJCHRZAK
ds. naukowych: płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI
ds. dydaktycznych: płk prof. dr hab. Leszek ELAK
ds. studenckich i jakości kształcenia: prof. dr hab. Jarosław GRYZ

KANCLERZ

płk Adam JANGROT