Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Nauki o bezpieczeństwie – dekada doświadczeń" 
9-10 listopada 2021 
Akademia Sztuki Wojennej 
 
 
Konferencja „Nauki o Bezpieczeństwie – dekada doświadczeń” będzie wydarzeniem niezwykłym, gdyż zbiega się z 10. rocznicą utworzenia dyscypliny „Nauki o Bezpieczeństwie”. Dlatego konferencja zapewni zarówno tradycyjną debatę naukową, jak i uroczyste obchody tej rocznicy. W ciągu tego stosunkowo niedługiego czasu nauki o bezpieczeństwie dynamicznie się rozbudowywały. Dlatego też warto dokonać oglądu obszarów tego rozwoju i zaprezentować prowadzone w nich badania. I temu celowi ma też służyć organizowana konferencja. Kolejnym celem konferencji jest też debata na temat wspólnego dorobku wiedzy w naukach o bezpieczeństwie i wskazanie kierunków dalszego rozwoju tej dyscypliny. 
 
By osiągnąć cele konferencji sformułowano szereg problemów badawczych zawartych w następujących pytaniach: 
 • Jak specyfika polskiej naukowej kultury strategicznej wpływa na uwarunkowania funkcjonowania dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie? (zmienność obszaru badań) 
 • Jakie podejścia, rozumienia, pojmowania tej dyscypliny wyłaniają się w polskim środowisku naukowym? 
 • Jakie klastry wyłoniły się w środowisku naukowym tej dyscypliny? 
 • Jak współcześnie postrzega się cele i funkcje nauki a w konsekwencji i nauk o bezpieczeństwie?
 • Jaką dyscypliną są nauki o bezpieczeństwie? 
 • Nauk stosowanych czy nauk podstawowych? 
 • Jesteśmy „na łonie” czy w rodzinie nauk społecznych. Jakie konsekwencje wynikają z tego dla nauk o bezpieczeństwie? 
 • Jakie są relacje nauk o bezpieczeństwie z innymi dyscyplinami różnych dziedzin? 
 • Jakie są podstawowe założenia/twierdzenia nauk o bezpieczeństwie? 
 • Czy są a jeżeli tak to jakie teorie w naukach o bezpieczeństwie? 
 • Jaka tematyka jest przedmiotem badań prowadzonych w poszczególnych obszarach tej dyscypliny? 
 
Będziemy poszukiwać wkładu do dyskusji od możliwie najszerszego grona badaczy penetrujących różne obszary nauk o bezpieczeństwie. Zapraszamy wszystkich chętnych do dyskusji i zaprezentowania swoich badań. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do lepszego zrozumienia istoty i treści nauk o bezpieczeństwie oraz będzie kolejnym impulsem w ich rozwoju. 
 
Szczegóły i rejestracja: securityconference.aszwoj.com
 
Kontakt z Organizatorami: securityconference@akademia.mil.pl