• Kampania Polska 1939 roku - synteza
    Międzynarodowy projekt naukowy realizowany przez Akademię Sztuki Wojennej w formie zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki