MISJA I ZADANIA
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem

Misja i zadania Centrum Badań nad Bezpieczeństwem: 

 

  • Zorganizowanie platformy aktywnej współpracy między środowiskami analityczno-badawczymi, instytucjami państwa polskiego oraz trzeciego sektora w obszarze obronności i bezpieczeństwa.  
  • Kształtowanie kultury strategicznej w państwie. 
  • Prowadzenie badań nad światowymi i regionalnymi procesami zachodzącymi w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 
  • Identyfikacja możliwych wyzwań oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa RP w perspektywie średnio- i długookresowej. 
  • Organizowanie oraz prowadzenie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa. 
  • Upowszechnianie i popularyzowanie wyników badań oraz wiedzy o bezpieczeństwie narodowym i obronności państwa. 
  • Udział w opracowywaniu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa na poziomie strategicznym. 
  • Współpraca z rządowymi i pozarządowymi instytucjami prowadzącymi badania w obszarze bezpieczeństwa państwa. 
  • Opracowywanie materiałów szkoleniowych, programów oraz kursów dla analityków w obszarze bezpieczeństwa RP. 
  • Wspieranie procesu dydaktycznego w ASzWoj.