Misja i zadania

Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb sił zbrojnych i systemu obronnego państwa.

 

Wydział prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, studia podyplomowe i studia doktoranckie. Stale rozwija też swoją rolę doradczą i opiniotwórczą, wiążąc aspekt społeczny, gospodarczy z obszarem bezpieczeństwa i obronności państwa.