Ogłoszenie dla uczestników Legii Akademickiej MON (z dnia 21.01.2021 r.)
 
Studentów, którzy zgłosili się do tegorocznej edycji Legii Akademickiej MON w Akademii Sztuki Wojennej, zapraszamy do udziału w zajęciach wprowadzających! Wykłady online wraz ze specjalnym pokazem odbędą się 28 stycznia 2021 roku o godzinie 18.50.

Podczas spotkania studenci poznają m.in. organizację i strukturę rodzajów Sił Zbrojnych RP, stopnie wojskowe, oznaczenia, a także rodzaje służby wojskowej i zasady żołnierskiego zachowania. Dodatkowo, członkowie Legii Akademickiej dowiedzą się więcej na temat hymnu państwowego, godła oraz sztandaru.

Link do zajęć znajduje się na platformie ILIAS. Do zobaczenia!
 
 

***

Rekrutacja przedłużona do 30 stycznia!

 

Drodzy Kandydaci do Legii Akademickiej! Wnioski o dołączenie do Legii Akademickiej będą przyjmowanie do dnia 30 stycznia 2021 r. (tj. do kolejnych wykładów).

 

Potwierdzamy, że:

 • studenci z innych uczelni również są przyjmowani do Legii Akademickiej ASzWoj,
 • każdy żołnierz rezerwy przed szkoleniem praktycznym w jednostce wojskowej musi przejść szkolenie teoretyczne w uczelni,
 • po ukończeniu szkolenia teoretycznego i zaliczonym egzaminie wystawiamy stosowne zaświadczenie dla WKU,
 • nasze zajęcia obejmują szkolenie przygotowujące do praktycznych zajęć w jednostce wojskowej.

 

 

Po 6  tygodniowym szkoleniu w jednostce wojskowej wszyscy studenci (po zdanym egzaminie):

 • zostaną mianowani do stopnia kaprala,
 • otrzymają nieopodatkowane wynagrodzenie,
 • będą mogli kontynuować szkolenie w module oficerskim.

 

 

Studenci ASzWoj po przedstawieniu aktu mianowania na stopień kaprala zgodnie z regulaminem studiów składają wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej.

 

 

Kontakt w razie pytań i wątpliwości: 261-814-533

 

 

Instrukcja wypełnienia wniosku

 

Tutaj znajdziesz wniosek do LA IV edycja: https://ilias.akademia.mil.pl/goto.php?target=crs_37981&client_id=edukacyjna

 

 1. Wniosek należy wydrukować i wypełnić czytelnie DUŻYMI LITERAMI.

 2. Wniosek należy dostarczyć do Punktu Informacyjnego Legii Akademickiej Akademii Sztuki Wojennej w budynku nr 56 (Pion Doskonalenia Kursowego) pokój nr 108 lub przesłać na adres:


Akademia Sztuki Wojennej

Dowódca Legii Akademickiej

ppłk Jacek JARZYNA

Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 bud. 56 p.108

00-910 Warszawa-Rembertów

 

W budynku czynna jest portiernia gdzie można pozostawić wniosek w kopercie gdy Dowódca LA jest nieobecny. Również w dni wolne od służby.

 

 1. Po weryfikacji, na adres e-mail podany we wniosku zostanie przesłana informacja o spotkaniu informacyjnym. Do tego czasu informacji udziela się jedynie podczas osobistej wizyty w Punkcie Informacyjnym.

 1. Moduł oficerski w roku akademickim 2020/2021 będzie prowadziła wyłącznie Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu:

https://www.wojsko-polskie.pl/awl/legia-akademicka/?fbclid=IwAR1JEt4XkiSkSOwRZZkpZ48gYeFtrmWAKD7bm3CocitfJgLvZ66miNSZhuc

 


Wnioski dotychczas złożone do Rektora-Komendanta ASzWoj zostaną komisyjnie zniszczone.

None