Wstąp do Szkoły Legii Akademickiej Akademii Sztuki Wojennej

Szkoła Legii Akademickiej ASzWoj, to miejsce, w którym będą realizowane moduły podoficerski i oficerski dla kandydatów do służby wojskowej. Nowe zasady jakie obowiązują po wejściu w życie Ustawy o obronie ojczyzny regulują kolejność zamierzeń :
 
  • Po maturze, kandydaci do SLA ASzWoj ochotniczo zgłaszają się do dowolnej wskazanej przez WCR Jednostki Wojskowej celem przeszkolenia wojskowego (szkolenie powinno trwać min. 28 dni).
  • Jako żołnierze rezerwy (szeregowi), po złożeniu przysięgi wojskowej, studenci składają wniosek o przyjęcie na szkolenie w module podoficerskim. Zajęcia części teoretycznej odbywają się w uczelni a w części praktycznej odbywają się w Jednostce Wojskowej w czasie wakacji.
  • Jako żołnierze rezerwy (podoficerowie), studenci składają wniosek o przyjęcie na szkolenie w module oficerskim w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji ze wskazaniem Akademii Sztuki Wojennej jako miejsca odbywania szkolenia. Zajęcia w module oficerskim (62 dni) w części teoretycznej i praktycznej realizuje w czasie wakacji Akademia Stuki Wojennej. Po szkoleniu podchorążowie przystąpią do egzaminu oficerskiego, a po jego zdaniu i ukończeniu studiów będą mogli zostać mianowani do stopnia podporucznika rezerwy.
  • Absolwenci uczelni (żołnierze rezerwy), mają również możliwość składania wniosków do Szkoły Legii Akademickiej w kolejnych modułach jeżeli szkolenie Legii Akademickiej rozpoczęli podczas studiów.
 
Ustawa pozostawiła możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji przez uczestników programu. Oficer lub podoficer rezerwy będzie mógł, na swój wniosek, zostać skierowany na 21-dniowe szkolenie specjalistyczne m.in. w Żandarmerii Wojskowej (szkolenia prewencyjne, dochodzeniowo-śledcze i operacyjno-rozpoznawcze), jednostkach i instytucjach podległych Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych (szkolenie z planowania i taktyki działań specjalnych).
 
Dla STUDENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWODOWĄ SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ Akademia Sztuki Wojennej ma przygotowaną ofertę specjalną! 
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Szkoły Legii Akademickiej.
 
Szczegóły tutaj.
 
Spotkanie informacyjne dla wszystkich tegorocznych kandydatów:
Klub Akademii Sztuki Wojennej, sala 125
  • 7 lutego, godz. 17.00, bud. 56, II piętro