Kursy wojskowe w ASzWoj

Pion Doskonalenia Kursowego (PDK) pełni szczególną rolę w zakresie szkolenia kursowego. Jest jednostką organizacyjną ASzWoj właściwą do prowadzenia działalności dydaktycznej w zakresie doskonalenia zawodowego.
 
PDK swoją misję przygotowania wykwalifikowanych kadr wojskowych realizuje poprzez Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów (CDKO), Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP (CSOPBMR) oraz Wydział Kształcenia na Odległość (WKnO).
 
Pion, w ramach swojej działalności, znacząco podniósł w ostatnich latach liczbę realizowanych kursów przygotowujących wysoko wykwalifikowanych żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy i pracowników cywilnych (w tym RON i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem państwa).
 
  1. Instrukcja logowania na platformę ILIAS 
  2. Logowanie na platformę ILIAS
  3. Wykaz kursów realizowanych w 2023 roku w Pionie Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej
  4. Wykaz kursów realizowanych w 2023 roku w CSOPBMR Akademii Sztuki Wojennej
  5. Informacja o kurasach realizowanych w:
  • Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów - tel. 261 813 091
  • Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP - tel. 261 814 615