Kursy Obronne

Uczestnicy kursu
W szkoleniu w ramach kursu obronnego uczestniczą pracownicy merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski), powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących zadania obronne w urzędach centralnych oraz przedsiębiorstwach.
 
Cel kursu
Przygotowanie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych.
 
Problematyka szkoleniowa
Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych, treści kształcenia obejmują, w szczególności problematykę:
  • bezpieczeństwa narodowego,
  • systemu obronnego państwa,
  • planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach,
  • świadczeń na rzecz obrony,
  • przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
  • zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza,
  • międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,
  • cyberzagrożeń i wojny informacyjnej,
  • ochrony ludności – stan aktualny (regulacje prawne, zakres i organizacja oraz odpowiedzialność organów i instytucji),
  • opracowywania dokumentacji oraz prowadzenia ćwiczeń obronnych i zarządzania kryzysowego.