Kredyty studenckie

Kontakt
Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
 
Kierownik WSSDiP
dr Joanna Zagdańska (bud. 94, pok. 4)
tel. 261 814 770
 
 
Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia:
Zastępca kierownika
mgr Małgorzata Zeniuk (bud. 94, pok. 5)
tel. 261 813 454