Kontakt

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa-Rembertów
 
 

Biuro Przepustek 
godz. 7.30-15.30
tel. 261 814 016 lub 261 814 628

Oficer dyżurny
tel. 261 813 380 lub 261 814 340 / fax 261 813 380
 
Adiutant Rektora-Komendanta
tel. 261 813 401

Rzecznik Prasowy Rektora-Komendanta
płk dr inż. Mariusz Młynarczyk
tel. 261 814 000 / kom. 887 777 524
 
Kancelaria Jawna
tel. 261 813 360 / fax 261 813 175
 
Sekretariat Prorektora ds. wojskowych
tel. 261 813 234
Sekretariat Prorektora ds. naukowych
tel. 261 813 995
Sekretariat Prorektora ds. dydaktycznych
tel. 261 813 995
Sekretariat Prorektora ds. studenckich
tel. 261 814 200
 
Baza noclegowa
tel. 261 814 346 (Internat nr 1, bl. 14)
tel. 261 814 348 (Internat nr 2, bl. 50)
tel. 261 813 284 (Internat nr 3, bl. 55)
tel. 261 814 193 (Internat nr 4, bl. 46)
tel. 261 813 670 (Dom Studencki "Partyzant", bl. 112)
 
 
REKRUTACJA NA STUDIA I, II ORAZ PODYPLOMOWE
Jeśli już teraz masz pytania dotyczące kierunków studiów i zasad rekrutacji na rok 2021/22 - nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami!
 
 

KANDYDAT DO STOPNIA DOKTORA/ PROCEDURY NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH

Sekretariat Rad Dyscyplin Naukowych

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/sekretariat-rad-dyscyplin-naukowych/

 

 

Biuro Rektora
(bud. 101, I piętro)
tel. 261 814 790
tel. 261 814 488
tel. 261 813 407

Oddział Organizacyjno-Kadrowy
(bud. 4 pok. 9)
tel. 261 813 242

Wydział Kadr
(bud. 4 pok. 10)
tel.  261 813 097
 
Kwestura
(bud. 1 pok. 2.15)
tel. 261813066
kwestura@akademia.mil.pl


Wydział Wojskowy
(bud. 101, pok. 320)
tel. 261 813 515
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
(bud. 25, pok. 66)
tel. 261 814 110
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
(bud. 94, pok. 121)
tel. 261 813 060
Szkoła Administracji Obronnej
(Wyższe Kursy Obronne, Kursy Obronne, Kursy Zarządzania Kryzysowego)
Sprawy organizacyjne
tel. 261 813 695
tel. 261 814 443
 
Instytut Historii Wojskowej
(bud. 14, pok. 319)
tel. 261 814 426
Instytut Prawa
bud. 25 p.138
sekretariat +48 666 813 079

Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych
(bud. 101, pok. 55)
Sekretariat
tel. 261 813 109
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem
(bud. 101, pok. 170)
tel. 261 814 100
Pion Doskonalenia Kursowego
Szef PDK
(bud. 56, pok. 105)
tel. 261 813 214
 
Sekretariat
tel. 261 813 717
 
Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia
(bud. 25, pok. 55)
tel. 261 814 615
Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów
(bud. 56, pok. 106)
tel. 261 813 277
 
Punkt Informacyjny ds. Rekonwersji 
(bud. 56, pok. 109)
tel. 261 814 121
 
Dowódca Legii Akademickiej
(bud. 56, pok. 108)
tel. 261 814 533
Wydział Kształcenia na Odległość
Szef WKnO
(bud. 4, pok. 101)
tel. 261 814 129
Studium Języków Obcych
(bud. 94, pok. 306)
tel. 261 813 622
Oddział Organizacji Kształcenia
(bud. 94, pok. 15)
tel. 261 813 008
Biuro Współpracy Zagranicznej
(bud. 2, pok. 118)
tel. 261 813 321
Zespół ds. Procesu Bolońskiego
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
(bud. 2, pok. 112)
tel. 261 814 240
Zespół zamówień publicznych
(bud. 4, pok. 129)
tel. 261 813 217
tel. 261 813 780
tel. 261 814 547
Zespół Zabezpieczenia
(bud. 4, pok. 8)
tel. 261 814 127
KASYNO
(bud. 69)
tel. 261 814 201
tel. 261 813 563
tel. 261 813 501

Wydział Naukowy i Zarządzania Projektami
(bud. 55, pok. 410A)
tel. 261 813 421
tel. 261 813 648
tel. 261 813 516

Archiwum
(bud. 95)
tel. 261 814 271

Wydawnictwa Kartograficzne
(bud. 95)
tel. 261 814 404

Biblioteka Główna
(bud. 14, pok. 37)
tel. 261 814 386
Wypożyczalnia
tel. 261 813 287

Czytelnia
tel. 261 813 497

Wydawnictwo
tel. 261 813 334
kom. 795 547 941
 
Księgarnia
(bud. 40, przy bramie głównej ASzWoj)
tel. 261 814 608
 
(szczegółowe dane kontaktowe do Wydawnictwa dostępne na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kontakt-wydawnictwo/)

Wydział Wychowawczy
(bud. 56, pok. 207)
tel. 261 814 390
Klub ASZWOJ
(bud. 56, pok. 206)
tel. 261 813 125

Biuro Karier
(bud. 94, pok. 21)
tel. 261 813 332
Sprawy Socjalne Studentów i Doktorantów
(bud. 94, pok. 4)
tel. 261 814 770
Świadczenia pomocy materialnej
(bud. 95)
tel. 261 813 876
tel. 261 814 166
tel. 261 814 631
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektor
(bud. 101, p. 202)
tel. 261 813 166
iod@akademia.mil.pl
 
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
Inspektor
(bud. 28, p. 101)
tel. 261 813 900
 
Sekcja BHP
Inspektor
(bud. 4, p. 20)
tel. 261 813 512

Redakcja strony internetowej
Informacja publiczna
tel. 261 814 753

Redakcja serwisu www
(bud. 101, p. 152-153)
tel. 261 813 293
tel. 261 814 753
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
(bud. 6, pok. 103)
tel. 261 813 481
BASEN
tel. 261 814 298

HALA SPORTOWA
tel. 261 814 010

Znajdź nas

Wybierz swoje województwo i znajdź jednostki Wojska Polskiego w Twojej okolicy