Kontakt

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA 

al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103 

00-910 Warszawa 

 

SEKRETARIAT DZIEKANA WZiD 

tel. 261 813 060 

wzid.sekretariat@akademia.mil.pl  

 

DZIEKANAT