Kontakt

Wydział Naukowy i Zarządzania Projektami Akademii Sztuki Wojennej
znajduje się na terenie kampusu akademickiego (budynek 55, 3 piętro, pok. 409-411).
 
Adres korespondencyjny:
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa-Rembertów
 
Kierownik:
mgr Wiesława Krakowska
tel. 261 813 421
e-mail: w.krakowska@akademia.mil.pl
 
Działalność naukowa:
Małgorzata Lesik
tel. 261 813 356
e-mail: m.lesik@akademia.mil.pl
 
Zespół ds. Projektów:
Starszy Specjalista
mgr Monika Szpura
tel. 261 814 478
e-mail: m.szpura@akademia.mil.pl
 
Specjalista
mgr Paulina Pałasz
tel. 261 813 648
e-mail: p.palasz@akademia.mil.pl
 
Zeszyty Naukowe ASzWoj:
mgr Tadeusz Brzozowski
tel. 261 813 516
e-mail: t.brzozowski@akademia.mil.pl