Kontakt

Wydział Naukowy i Zarządzania Projektami Akademii Sztuki Wojennej 
znajduje się na terenie kampusu akademickiego - budynek 2, 1 piętro, 

pok. 1.5, 1.8, 1.10
  
Adres korespondencyjny: 
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 
00-910 Warszawa-Rembertów 
  
Kierownik: 
mgr Wiesława Krakowska 
tel. 261 813 421 
e-mail: w.krakowska@akademia.mil.pl 
  
Działalność naukowa: 
tel. 261 813 356 
e-mail: m.lesik@akademia.mil.pl 
  
Zespół ds. Projektów: 
tel. 261 814 478 
e-mail: m.szpura@akademia.mil.pl 
  
Security and Defence Quarterly: 
tel. 261 813 516 
e-mail: m.hacaga@akademia.mil.pl