Kontakt

Wydział Naukowy i Zarządzania Projektami Akademii Sztuki Wojennej

znajduje się na terenie kampusu akademickiego (budynek 55, 3 piętro, pok. 409-411).

 

Adres korespondencyjny:

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103

00-910 Warszawa-Rembertów

 

Kierownik:

mgr Wiesława Krakowska

tel. 261 813 421

e-mail: w.krakowska@akademia.mil.pl

 

Działalność naukowa:

Małgorzata Lesik

tel. 261 813 356

e-mail: m.lesik@akademia.mil.pl

 

Zespół ds. Projektów:

Starszy Specjalista

mgr Monika Szpura

tel. 261 814 478

e-mail: m.szpura@akademia.mil.pl

 

Specjalista

mgr Paulina Pałasz

tel. 261 813 648

e-mail: p.palasz@akademia.mil.pl

 

Specjalista

mgr Anita Milik- Szawłowska

tel. 261 813 075

e-mail: a.milik@akademia.mil.pl

 

Zeszyty Naukowe ASzWoj:

mgr Tadeusz Brzozowski

tel. 261 813 516

e-mail: t.brzozowski@akademia.mil.pl