Kontakt

bud. 25, pok. 66
tel. 261 814 110
sekretariat.wbn@akademia.mil.pl
 
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
NIP 113-00-05-367
Regon 011574244