Kontakt

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
NIP 113-00-05-367
Regon 011574244
 
 
 
PUNKT REKRUTACYJNY:
studia I i II stopnia tel. 261-814-113
studia doktoranckie tel. 261-813-555
podyplomowe tel. 261-813-018