Kontakt

Studium Języków Obcych
gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
bud. nr 94, III p.
 
 
Kierownik SJO
tel. 261 813 622
pok. 305
 
 
Z-ca Kierownika SJO
tel. 261 814 025
pok. 305
 
 
Sekretariat,
Kierownik Zespołu ds. administracyjnych
tel. 261 813 622
pok. 322
 
 
Sprawy kursów stacjonarnych i egzaminów STANAG 6001
tel. 261 814 060
pok. 305
 
 
Sprawy studenckie
Tel. 261 813 037
pok. 310
 
 
Sprawy techniczne
tel.  261 814 513
pok. 319
 
 
Kierownik I zespołu nauczycieli języków obcych
tel. 261 814 465
pok. 328
 
 
Kierownik II zespołu nauczycieli języków obcych
tel. 261 814 265
pok. 328
 
 
Nauczyciele – język angielski
tel. 261 814 021
pok. 308
 
 
Nauczyciele – język niemiecki, rosyjski, francuski, polski
tel. 261 813 165
pok. 326