Kontakt

Studium Języków Obcych
gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
bud. nr 94, III p.
 
 
KIEROWNIK SJO
tel. 261 813 622
pok. 305
 
 
Z-CA KIEROWNIKA SJO
tel. 261 814 025
pok. 305
 
 
Sekretariat
tel. 261 813 622
pok. 305
 
 
Kierownik Zespołu ds. Administracyjnych, 
sprawy kursów stacjonarnych i egzaminów STANAG 6001
tel./fax. 261 814 060
pok. 322
 
 
Sprawy studenckie
Tel. 261 813 037
pok. 310
 
 
Kierownik I zespołu nauczycieli języków obcych
tel. 261 814 465
pok. 328
 
 
Kierownik II zespołu nauczycieli języków obcych
tel. 261 814 265
pok. 328
 
 
Nauczyciele – język angielski
tel. 261 814 021
pok. 308
 
 
Nauczyciele – język niemiecki, rosyjski, francuski, polski
tel. 261 813 165
pok. 326