Kontakt

Sekretarz Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie ASzWoj
mgr Izabela Juncewicz
bud. 14, pok. 44
tel. 261 813 735
 
Sekretarz Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
mgr Grażyna Górska-Cader
bud. 14, pok. 47
tel. 261 813 178