Kontakt

 

Sekretarz Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie ASzWoj

sekretariatrdn@akademia.mil.pl

i.juncewicz@akademia.mil.pl

bud. 14, pok. 44

tel. 261 813 735

 

Sekretarz Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

sekretariatrdn@akademia.mil.pl

g.gorska-cader@akademia.mil.pl

bud. 14, pok. 47

tel. 261 813 178

 

 

Sekretariat Rad Dyscyplin Naukowych

sekretariatrdn@akademia.mil.pl

m.klonowska@akademia.mil.pl

bud. 14, pok. 46

tel. 261 814 657