KONTAKT
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem
Sekretariat
tel. 261-814-100
 
Akademia Sztuki Wojennej 
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa-Rembertów