Akademia Sztuki Wojennej/ War Studies University
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
 
Biuro Współpracy Zagranicznej
(bud. 2, pok. 118)
tel. 261 813 321
Zespół ds. Procesu Bolońskiego
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
(bud. 2, pok. 112)
tel. 261 814 240