Akademia Sztuki Wojennej/ War Studies University
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
 
BIURO WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
p.o. Kierownika BWZ
bud. 2, pok. 118
tel. 261 813 321
e.chorzemska@akademia.mil.pl
 
ZESPÓŁ DS. PROCESU BOLOŃSKIEGO
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
bud. 2, pok. 114
tel. 261 814 240
m.blicharz@akademia.mil.pl