Kontakt

Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej

Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103

blok nr 14

00-910 Warszawa-Rembertów

 

 

Dyrektor: dr Piotr Dobrowolski

tel. 261 813 102

e-mail: p.dobrowolski@akademia.mil.pl

 

 

Starszy referent: 

tel. 261 814 386

e-mail: bg.aszwoj@akademia.mil.pl

 

 

Z-ca Dyrektora

Dział Opracowania i Informacji Naukowej

Aneta Pajka

tel. 261 814 013

e-mail: a.pajka@akademia.mil.pl

 

 

Dział Udostępniania i Ochrony Zbiorów

tel. 261 814 058

e-mail: b.przygoda@akademia.mil.pl

 

 

Sekcja Informacji, Bibliografii i Bibliometrii:

e-mail: bibliografia@akademia.mil.pl

tel.: 261 814 339

Tel.: 261 814 569

 

Wypożyczalnia:

tel. 261 813 287

e-mail: wypozyczalnia@akademia.mil.pl

 

 

Sekcja Opracowania:

e-mail: opracowanie@akademia.mil.pl

 

 

Czytelnia:

tel. 261 813 497

e-mail: czytelnia@akademia.mil.pl

 

 

Sekcja Gromadzenia:

tel. 261 813 053

e-mail: gromadzenie@akademia.mil.pl

 

 

Bibliotekarz systemowy: 

tel.: 261 814 342

e-mail: g.kolek@akademia.mil.pl