Kontakt

Szef Wydziału Kształcenia na Odległość
ppłk Radosław KOLENDA
tel.: (+48) 261-814-129
r.kolenda@akademia.mil.pl
 
Specjalista ADL
Danuta PIETRASZKIEWICZ
tel.: (+48) 261-813-805
d.pietraszkiewicz@akademia.mil.pl
 
Specjalista ds. multimediów
Paweł GŁADYSZ
tel.: (+48) 261-814-548
p.gladysz@akademia.mil.pl
 
Metodyk ADL
Natalia ZABOROWSKA
tel.: (+48) 261-813-805
n.zaborowska@akademia.mil.pl
 
Metodyk ADL
Ewa GAŁECKA
tel.: (+48) 261-814-072
e.galecka@akademia.mil.pl
 
Metodyk ADL
Aleksandra TOMASZEWSKA
tel.: (+48) 261-814-072
a.tomaszewska@akademia.mil.pl