KONFERENCJA NAUKOWA
WIELOWYMIAROWOŚĆ WSPÓŁCZESNEJ LOGISTYKI
Logistyka wojskowa
 
Komunikat nr 2
 
Termin konferencji: 18 listopada 2021 r.

 

CELE KONFERENCJI:

·    identyfikacja obszarów badań współczesnej logistyki, w tym logistyki wojskowej;

·    wskazanie kierunków rozwoju współczesnej logistyki;

·    określenie możliwości doskonalenia treści kształcenia personelu logistycznego.

 
BLOKI (PANELE) TEMATYCZNE:

·    logistyka wojskowa – szanse i zagrożenia;

·    kierunki zmian w logistyce XXI wieku;

·    kształcenie wojskowych i cywilnych kadr logistycznych – współczesne oczekiwania.

 
WARUNKI PUBLIKACJI:

Nadesłane teksty będą opublikowane w:
·    czasopiśmie: „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”(40 pkt.)
– artykuły naukowe w języku polskim ukażą się po konferencji; wymogi edytorskie: załącznik 1.

·    monografii: Wielowymiarowość współczesnej logistyki. Logistyka wojskowa (20 pkt.)
– rozdziały w języku polskim lub angielskim ukażą się po konferencji; wymogi edytorskie: załącznik 2.

 

Termin nadsyłania artykułów – do 30 września 2021 r., na adres mailowy sekretarza naukowego konferencji: j.winiarski@akademia.mil.pl, lub komitetu organizacyjnego konferencji: (k.zadorozny@akademia.mil.pl; w.pawlos@akademia.mil.pl).


MIEJSCE KONFERENCJI:

·    online: link do konferencji zostanie podany w następnym komunikacie

·    stacjonarnie: Akademia Sztuki Wojennej; 00-910 Warszawa; al. gen. Chruściela 103, blok 14, aula 30


Uwaga:

W związku koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,

konferencję zaplanowano w systemie hybrydowym (online i stacjonarnie) 18.11.2021 r. od 8.30 do 15.00, z zachowaniem reżimu sanitarnego.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Przewodniczący:
dr hab. inż. Stanisław SMYK, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej

Członkowie:
płk prof. dr hab. Leszek ELAK, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. Tadusz ZIELIŃSKI, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. uczelni – Wojskowa Akademia Techniczna
płk dr hab. inż. Przemysław SIMIŃSKI, prof. Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej
płk dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. uczelni – Wojskowa Akademia Techniczna
Col. Assoc. Prof. Miroslav DİMİTROV – “G. S. Rakovski” National Defence College, Sofia
Col. Assoc. Prof. dr. habil. Ing. Pavel FOLTİN, Ph.D. – Unıversıty of Defence in Brno
prof. Vanya BANABAKOVA, Ph.D. – Vasil Levski Military University, Veliko Tarnovo
prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKİ – Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ – Akademia Marynarki Wojennej
prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI – Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. Wojciech NYSZK – Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. Janusz PŁACZEK – Lotnicza Akademia Wojskowa
prof. dr hab. Stanisław SIRKO – Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. Zenon STACHOWIAK – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego         
prof. dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK – Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Andrzej ŚWIDERSKI – Instytut Transportu Samochodowego
dr hab. İnż. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. uczelni – Wojskowa Akademia Techniczna
dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKİ, prof. uczelni – Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. inż. Ryszard CHROBAK, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
Assoc. Prof. Constantinos KARAMATSOUKİS, PhD – Hellenic Army Academy, Ateny
dr hab. Maciek KAŹMIERCZAK, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
dr hab. Janusz KOSTECKI, prof. uczelni – Wojskowa Akademia Techniczna
dr hab. inż. Olimpia KUNERT, prof. uczelni – Lotnicza Akademia Wojskowa
dr hab. inż. Sylwester KUREK
dr hab. Telesfor Marek MARKIEWICZ, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
dr hab. Mieczysław PAWLISIAK, prof. uczelni – Wojskowa Akademia Techniczna
Assoc. prof. Elitsa PETROVA, PhD – Vasil Levski Military University, Veliko Tarnovo
dr hab. Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL, prof. uczelni – Akademia Sztuki Wojennej
dr hab. Adam RADOMYSKI, prof. uczelni – Lotnicza Akademia Wojskowa
Assoc. prof. Per SKOGLUND, PhD – Swedish Defence University, Sztokholm
dr hab. Jarosław TESKA, prof. uczelni – Akademia Marynarki Wojennej
ppłk dr inż. Dariusz GRALA – Akademia Sztuki Wojennej
ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej
ppłk dr Witold SŁOMIANY – Akademia Sztuki Wojennej
ppłk dr inż. Krzysztof ZADOROŻNY – Akademia Sztuki Wojennej
dr inż. Izabela HORZELA – Akademia Sztuki Wojennej
dr Katarzyna PIETRZYK-WISZOWATY – Akademia Sztuki Wojennej

Sekretarz naukowy:

ppłk dr inż. Jarosław WINIARSKI – Akademia Sztuki Wojennej

j.winiarski@akademia.mil.pl,

KOMITET ORGANIZACYJNY:

ppłk dr inż. Krzysztof ZADOROŻNY – przewodniczący
mjr dr inż. Waldemar PAWLOS – sekretarz
ppłk dr inż. Marcin GROMEK
mgr Krzysztof GRABOWSKI

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

ppłk dr inż. Krzysztof ZADOROŻNY
e-mail: k.zadorozny@akademia.mil.pl,
tel.: +48 261 814 555;
mjr dr inż. Waldemar PAWLOS
e-mail: w.pawlos@akademia.mil.pl,
tel.: +48 261 813 154;DODATKOWE INFORMACJE:

1. Konferencja jest organizowana we współpracy z Wydziałem Wojskowym ASzWoj.
2. Koszty udziału w konferencji:

-     udział stacjonarny z publikacją w czasopiśmie „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” (40 pkt.) – 1500 ,-

-     udział zdalny z publikacją w czasopiśmie „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” (40 pkt.) – 1300 ,-

-     udział stacjonarny z publikacją w monografii (20 pkt.) – 400 ,-

-     udział zdalny z publikacją w monografii (20 pkt.) – 200 ,-

-     udział zdalny bez publikacji – bezpłatny.

3. Dla uczestników stacjonarnych przewidziano przerwy kawowe oraz obiad.