Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych

Działalność Koła Naukowego Sił i Służb Specjalnych skupia się wokół historii i współczesności polskich sił specjalnych. Obiektem zainteresowania członków organizacji jest uzbrojenie, wyszkolenie, funkcjonowanie, a także wkład polskich komandosów w konflikty zbrojne.
 
Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych działa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.
 
KNSiSS powstało w marcu 2011 roku z inicjatywy studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. W dobie szerokiego użycia sił specjalnych w operacjach międzynarodowych i wzrostu znaczenia działalności służb specjalnych w zakresie bezpieczeństwa państwa, wydało nam się oczywiste, iż takie koło naukowe powinno powstać. Wiedza nabyta przez studentów i doktorantów w ramach zajęć koła naukowego powinna stanowić bazę do ich dalszego rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego w obszarach szczególnych osobistych zainteresowań.
 
W KNSiSS działają dwie sekcje: Sekcja Sił Specjalnych i Sekcja Służb Specjalnych.
Sekcja Sił Specjalnych działa w ramach KNSiSS. Nasza działalność skupia się wokół historii i współczesności polskich sił specjalnych. Obiektem naszego zainteresowania jest uzbrojenie, wyszkolenie, funkcjonowanie, a także wkład polskich komandosów w konflikty zbrojne, zarówno te dawne jak i obecne. Chcemy dokładnie poznać specyfikę polskich jednostek specjalnych, a w tym ich chwalebne sukcesy i gorzkie porażki.
 
Sekcja Służb Specjalnych zajmuje się działalnością wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Skupia się nie tylko na obecnych działaniach, ale także historii wojskowych służb wywiadowczych. Naszym celem jest poznanie specyfiki działań wywiadu i kontrwywiadu, zadań oraz uprawnień żołnierzy w obszarze działań służb specjalnych. Chcemy zobaczyć jak przedstawiają się one na tle innych państw, jakie do tej pory odniesiono sukcesy ,a  co należałoby jeszcze udoskonalić w przyszłości.
 
Celami KNSiSS są:
  • Budzenie zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom KNSiSS warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru nauk bezpieczeństwa narodowego oraz kierunków pokrewnych,
  • Doskonalenie form i metod pracy naukowej jej członków, kierowania i zarządzania poprzez pracę w zespole,
  • Inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o siłach i służbach specjalnych oraz dziedzin pokrewnych,
  • Integracja środowiska studenckiego, szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim,
  • Wspieranie działań na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej bezpieczeństwa,
  • Wychowanie patriotyczne członków,
  • Promowanie wśród członków służby wojskowej oraz służby dla Ojczyzny w formacjach specjalnych.
 
SZCZEGÓŁY:
https://www.facebook.com/KNSiSSASW/