Koło Naukowe Młodych Adeptów Prawa

Koło Naukowe Młodych Adeptów Prawa ASzWoj zrzesza osoby z kierunków nauk społecznych, przede wszystkim nauk prawnych i nauk o polityce i administracji, chcących poszerzyć swoje zaplecze merytoryczne i rozwinąć praktyczne umiejętności prawnicze.
 
KN MAP powstało w 2019 r. i działa przy Instytucie Prawa ASzWoj. Jego Opiekunem Naukowym jest pracownik IP ASzWoj - mgr Małgorzata Czerwińska.
 
Działalność podejmowana przez KN MAP polega przede wszystkim na organizacji i uczestnictwie w konferencjach naukowych, spotkaniach z osobami wykonującymi zawody prawnicze oraz uczestnictwie w rozprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. Członkowie KN MAP w minionym roku akademickim uczestniczyli również w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii RP oraz licznych webinariach naukowych. 
 
Zarząd:
Dorota Kaczmarska (Prezes KN MAP)
Patryk Trzaskacz (Z-ca Prezesa KN MAP)
Filip Hałas (Sekretarz) 
Jan Otłowski (Skarbnik) 
 
Wszystkich, którzy chcą zdobyć cenne doświadczenie i rozwijać swoje prawnicze pasje, realizować projekty społeczne lub edukacyjne, a także organizować ciekawe wydarzenia, zachęcamy, aby dołączyli do tego wyjątkowego, studenckiego grona. Nabór do Koła Naukowego Młodych Adeptów Prawa trwa cały rok!
 
 
Cele Koła:
  • zdobywanie i wzbogacanie wiedzy z zakresu prawa, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej,
  • pogłębianie świadomości prawnej w społeczności akademickiej,
  • integrowanie studentów, doktorantów i pracowników ASzWoj, wyrażających chęć czynnego udziału w pracach Koła,
  • współpraca z kołami naukowymi, organizacjami studenckimi oraz innymi instytucjami naukowymi i dydaktycznymi o podobnym profilu działania, zajmującymi się nauczaniem oraz stosowaniem prawa,
  • działalność na rzecz Instytutu Prawa oraz ASzWoj.
 
Koło realizuje cele poprzez:
  • organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych, warsztatów, seminariów,
  • prowadzenie badań naukowych, statystycznych i innych projektów związanych z tematyką Koła,
  • współpracę z organami i instytucjami o podobnym profilu działania, zajmującymi się nauczaniem i stosowaniem prawa,
  • prowadzenie strony internetowej Koła, poświęconej prawu,
  • wspieranie inicjatyw Instytutu Prawa z zakresu celów Koła.
 
 
Kontakt