Koło Naukowe Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej „Stratcom”

Pierwszy studencki STRATCOM w Polsce!
 
Analizy fake newsów, przeciwdziałanie dezinformacji wymierzonej w Wojsko Polskie. Planowanie działań informacyjnych podczas ćwiczeń wojskowych. Doskonalenie indywidulanych kompetencji komunikacyjnych poprzez warsztaty medialne. Realizacja praktycznych badań naukowych mających na celu „walkę” o rzetelną informację dla społeczeństwa. To tylko część projektów, które będą wykonywali studenci nowego koła naukowego - Komunikacji Strategicznej „STRATCOM” ASzWoj.
 
Studenci kierunku obronność Wydziału Wojskowego założyli – prawdopodobnie pierwszą w Polsce – organizację studencką, która będzie zajmować się komunikacją strategiczną. Głównym celem koła jest przygotowanie swoich członków do pracy i służby w komórkach związanych z dyplomacją publiczną (Public Diplomacy), komunikacją społeczną (Public Affairs), wojskową komunikacją społeczną (Military Public Affairs), operacjami informacyjnymi i psychologicznymi (INFOOPS i PSYOPS oraz docelowo pełnie funkcji doradców ds. komunikacji strategicznej (STRATCOM) w instytucjach wojskowych (mundurowych) jak i w środowisku cywilnym. Nadrzędną misją organizacji jest natomiast wychowanie członków w poczuciu odpowiedzialności za rzetelną oraz uczciwą komunikację społeczną.
 
Praktycznym i wymiernym rezultatem działań koła ma być również wspieranie działań komunikacyjnych MON, SZ RP, ASzWoj i innych podmiotów systemu bezpieczeństwa narodowego i sojuszniczego w celu integracji i tworzenia warunków do rozwoju komunikacji strategicznej. Koło planuje zatem organizację: meetup’ów, szkoleń, warsztatów medialnych, kursów, wykładów gościnnych ekspertów, wizyt i podróży studyjnych oraz prowadzenie praktycznych analiz środowiska informacyjnego, np. Internetu. Ambicją koła jest podjęcie współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się podobną problematyką.
 
KN STRATCOM zaprasza wszystkich zainteresowanych działalnością koła do współpracy. Organizacja posiada trzy rodzaje członkostwa: zwyczajne (dla studentów), wspierające oraz honorowe. O członkostwo zwyczajne w KN STRATCOM może ubiegać się każdy student ASzWoj, który ma średnią min. 4,25 oraz pomyślnie zaliczy test kompetencji komunikacyjnych przed komisją. O członkostwo zwyczajne może ubiegać się również doktorant ASzWoj, który uzasadni zainteresowanie realizacją celów koła. Organizacja ma charakter ogólnoakademicki i jest otwarta dla wszystkich studentów ze wszystkich wydziałów ASzWoj.
 
Szczegółowych informacji na temat działalności koła udziela Iwona Klein.
 
KONTAKT:
knstratcom@akademia.mil.pl