Kolegium dziekańskie

Dziekan płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec
 
Prodziekan ppłk dr inż. Dariusz Grala
 
Prodziekan ds. naukowych dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull
 
Prodziekan ds. studenckich dr inż. Izabela Horzela