Kolegium dziekańskie

Dziekan płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec
 
Prodziekan dr inż. Marek Strzoda
 
Prodziekan ds. naukowych dr hab. Justyna Lipińska
 
Prodziekan ds. studenckich dr inż. Izabela Horzela