Kolegium dziekańskie

Dziekan płk dr hab. inż. Andrzej Soboń
 
Prodziekan ds. naukowych dr hab. Jarosław Solarz
 
Prodziekan ds. dydaktycznych dr Jakub Bieniek
 
Prodziekan ds. studenckich dr hab. Ilona Urych