None

Kobiety w lotnictwie 2021

Gościem specjalnym konferencji naukowej
Kobiety w lotnictwie:  
Uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej  
kobiet w lotnictwie 
będzie
KPT. PIL. ADELAJDA SZARZEC - TRAGARZ
 
absolwentka pierwszego rocznika specjalizacji pilotażowej Politechniki Rzeszowskiej
pierwsza kobieta, która uzyskała licencję pilota zawodowego w Ośrodku Szkolenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej
pierwsza kobieta, która została pilotem i kapitanem linii lotniczych
pierwsza kobieta w stopniu kapitana, która usiadła za sterami Dreamlinera
bohaterka książki „Dziewczyny na skrzydłach” autorstwa Anny Rudnickiej-Litwinek
 
Organizator 
Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym 
Wydział Zarządzania i Dowodzenia 
Akademii Sztuki Wojennej 
 
Termin: 
5 marca 2021 r. 
 
Miejsce: 
Akademia Sztuki Wojennej 
Al. Chruściela 103 
00-910 Warszawa 
Sala 30 budynek 14 
 
W przypadku utrzymywania się zagrożenia epidemicznego konferencja może zostać przeprowadzona w formie zdalnej na dedykowanej platformie internetowej. W takiej sytuacji zostanie Państwu wcześniej udostępniony link i instrukcja do korzystania z aplikacji. 
 
Cel konferencji: 
 • Zaprezentowanie wyników badań i najnowszych osiągnięć służących promowaniu równouprawnienia kobiet w lotnictwie;  
 • Wymiana poglądów i doświadczeń na temat specyfiki pracy oraz służby kobiet  w lotnictwie cywilnym i państwowym. 
 
Główne tematy konferencji: 
 • Współczesne zagrożenia w lotniczym środowisku zawodowym kobiet. 
 • Aspekty organizacyjne funkcjonowania kobiet w lotnictwie cywilnym i państwowym. 
 • Stereotypy dotyczące roli kobiet w środowisku lotniczym. 
 • Ścieżka awansu zawodowego kobiet w lotnictwie cywilnym i państwowym. 
 • Rola instytucji państwowych w drodze do równouprawnienia kobiet w środowisku lotniczym. 
 • Międzynarodowe, unijne i krajowe przepisy prawne dotyczące równouprawnienia i stosowanie ich w lotnictwie. 
 • Zmiana postrzegania roli kobiety w Siłach Powietrznych. 
 • Wyzwania dla kobiet zatrudnionych w zawodach postrzeganych jako typowo „męskie”: mechanik lotniczy, inżynier, itp. 
 • Udział kobiet w procesie edukacji w zakresie wiedzy związanej z lotnictwem. 
 • Postrzeganie wyników pracy i osiągnieć kobiet w lotnictwie z perspektywy mężczyzn.  
 
Program konferencji zostanie uszczegółowiony na dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem i rozesłany do zgłoszonych prelegentów. 
 
Osoby, które zgłoszą artykuł lub chęć wystąpienia w roli prelegentek/ów proszone są o przesłanie drogą mailową informacji w tej sprawie do Komitetu Organizacyjnego do dnia 18.02.2021 r. 
 
Planowane jest wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.  
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. 
 
Komitet naukowy 
 
Przewodniczący: 
dr hab. Telesfor Marek Markiewicz 
 
Członkowie: 
prof. dr hab. Stefan Antczak 
prof. dr hab. Bogusław Grenda
prof. dr hab. Stanisław Sirko  
dr hab. Tomasz Jałowiec 
dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull 
dr hab. Stanisław Smyk 
dr hab. Ryszard Bartnik 
dr hab. Wiesław Marud 
dr Sylwester Szulc 
dr Dariusz Żyłka 
ppłk dr Dariusz Grala
dr Władysław Leśnikowski 
 
Komitet organizacyjny 
 
Przewodnicząca: 
dr Małgorzata Lasota 
m.lasota@akademia.mil.pl 
tel. 601 85 14 85 
 
Zastępca przewodniczącej: 
dr Agnieszka Wilczyńska-Strawa 
a.wilczynska@akademia.mil.pl 
 
Członkowie: 
dr Zbigniew Siemieniec 
mgr Dolores Gracja Piwek 
lic. Monika Konopko 
lic. Mikołaj Firlej 
 
***
Na zdjęciu kpt. pil. Adelajda Szarzec-Tragarz (fot. własna prelegentki)