Klub Debat Oksfordzkich

Klub Debat Oksfordzkich Akademii Sztuki Wojennej powstał w marcu 2017 roku z inicjatywy studentów i doktorantów Akademii.
 
Celem organizacji jest przede wszystkim organizowanie debat oksfordzkich dotyczących bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego i obronności oraz rozwój zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom Organizacji warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru nauk o bezpieczeństwie i obronności, popularyzacja działań mających na celu poszerzanie wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, międzynarodowym i obronności, przygotowywanie członków organizacji do wystąpień publicznych, nauki skutecznej argumentacji i kontrargumentacji.
 
Członkowie Klubu Debat Oksfordzkich organizują i występują w debatach, reprezentują uczelnię na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i turniejach debat, uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, organizują także szereg inicjatyw naukowych w murach Akademii.
 
SZCZEGÓŁY:
https://www.facebook.com/KlubDebatASzWoj/