Kurs Dowódców Batalionów (KDB)

Kurs przeznaczony jest dla oficerów w stopniu majora, przewidywanych do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego podpułkownika/komandora porucznika – we wszystkich korpusach osobowych.
 
Celem kursu jest przygotowanie oficerów do objęcia stanowisk dowódców batalionów (równorzędnych). Program szkolenia kursu obejmuje przedmioty, które realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń seminaryjnych. W ich trakcie przekazywana jest wiedza teoretyczna oraz doskonalone są praktyczne umiejętności kursantów. Czas trwania kursu to cztery miesiące.