Rekrutacja na studia cywilne 2021/2022

"Siła tradycji z wizją przyszłości" - zapraszamy na studia w Akademii Sztuki Wojennej!
KANDYDACIE!

KANDYDACIE!

Poznaj naszych Ambasadorów

Dowiedz się więcej o poszczególnych kierunkach studiów i rozpocznij wyjątkową przygodę w Akademii Sztuki Wojennej!
zobacz więcej
PUNKTY REKRUTACYJNE
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!
 
STUDIA I i II STOPNIA
 
tel. 261-813-189 - godz. 12:00-14:00 od poniedziałku do piątku
 
261-813-137 - godz. 13:00-15:00 od poniedziałku do piątku
 
 
STUDIA PODYPLOMOWE
 
Podyplomowe studia cywilne
tel. 261-814-438 - godz. 13:00-15:00 od poniedziałku do piątku
 
Podyplomowe studia wojskowe i kursy
261-814-587 - godz. 13:00-15:00 od poniedziałku do piątku
 
 
AMBASADORZY KIERUNKÓW STUDIÓW I i II STOPNIA
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty danego kierunku, możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora
- dane kontaktowe do Ambasadorów znajdziesz przy opisie kierunków studiów. 
 
 

 

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego”, które rozpoczną się w semestrze letnim

Zachęcamy do rejestracji online!

 

Rejestracja online na pozostałe kierunki studiów I, II stopnia i studia podyplomowe zostanie otwarta 

4 maja 2021 roku

 
 
W razie problemów technicznych z rejestracją online skontaktuj się z:
tel. 261-814-477
 
 
 
REKRUTACJA - ADRES KORESPONDENCYJNY 
Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Obsługi Studenta
al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa-Rembertów
bud. 94 p.11
 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

 • 1. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty ASzWoj?

  Zazwyczaj Dzień Otwarty organizujemy na wiosnę. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na tę chwilę nie wiemy, jaką formę przybierze tegoroczne spotkanie, ale na pewno będziemy Was o tym informować :)! Przy okazji zapraszamy do obejrzenia relacji z Wirtualnego Dnia Otwartego 2020! 

 • 2. Jak długo trwa nabór na studia w ASzWoj?
  Rekrutacja na studia na rok akademicki 2021/2022 będzie przeprowadzona w okresie od 4 maja 2021 roku (od chwili uruchomienia systemu rejestracji online) do 30 września 2021 r. (kiedy publikowane są listy osób przyjętych w rekrutacji uzupełniającej). 
 • 3. Czy po dostaniu się na studia zostanę żołnierzem-podchorążym (kandydatem na oficera)?
  Studia prowadzone w Akademii Sztuki Wojennej są publiczne i cywilne. Przyjęcie na studia nie wiąże się zatem z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego. Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej.
  Dodatkowo, Akademia Sztuki Wojennej uczestniczy w Legii Akademickiej MON. To program skierowany do studentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji i szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.
 • 4. Co oznacza wpisanie na listę rezerwową?
  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 • 5. Chcę kontynuować naukę na studiach II stopnia na innym kierunku, niż na studiach I stopnia. Czy to możliwe?
  Tak, to możliwe. Należy jednak pamiętać, że osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku innym niż kierunek, na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia w wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.
 • 6. Nie zgadzam się z decyzją komisji rekrutacyjnej. Co mogę zrobić?
  Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • 7. Co to jest KReM i dlaczego warto podpisać oświadczenie?
  Krajowy Rejestr Matur udostępnia uczelniom wyniki z egzaminów maturalnych, co przyspiesza i ułatwia proces rekrutacji na studia. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu KReM składane jest w szkole razem z oświadczeniem o wyborze przedmiotów maturalnych. Oryginały oświadczeń znajdują się w szkołach więc najłatwiej właśnie tam sprawdzić, czy wyraziło się taką zgodę. Innym sposobem jest kontakt z właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
 • 8. Gdzie można znaleźć dokumenty w sprawie rekrutacji na studia?
  Przepisy regulujące proces rekrutacji na studia na rok akademiacki 2021/2022 będą zmieszczone na stronie BIP Akademii -  Rekrutacja.
 • 9. Jakie przedmioty będę realizowane podczas moich studiów?
  Informacje o programach studiów obowiązujących w roku akademickim 2020/2021 znajdziecie na stronie: https://aszwoj.bip.gov.pl/programy-studiow-2020-2021/2020-2021.html
 • 10. Jak przenieść się z innej uczelni na studia I stopnia/ II stopnia/ jednolite studia magisterskie do ASzWoj?
  Na podstawie „Regulaminu studiów w Akademii Sztuki Wojennej”: 
   
  - § 21 ust. 1-4:
  Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie do Akademii w drodze przeniesienia, jeżeli wypełnił wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść.
   
  Punkty ECTS i oceny uzyskane w dotychczasowym przebiegu studiów mogą zostać uznane w całości w miejsce punktów i ocen przewidzianych w programie studiów kierunku, na który student się przenosi, pod warunkiem zbieżności efektów uczenia się dla programów studiów w obu uczelniach.
   
  W przypadku różnicy efektów uczenia się możliwe jest uznanie części dotychczas zrealizowanego programu studiów i wskazanie różnic koniecznych do uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.
   
  Decyzję o uznaniu punktów ECTS i ocen podejmuje kierownik BDJO (dziekan wydziału/dyrektor samodzielnego instytutu).
   
  - § 24 ust. 1:
  Przyjęcie studenta, o którym mowa w § 21[…], następuje po ustaleniu przez przyjmującego kierownika BDJO: przedmiotów, które uznaje za zaliczone na podstawie dotychczas złożonych przez studenta egzaminów i uzyskanych zaliczeń; przedmiotów, których zaliczenie niezbędne jest dla wyrównania różnic występujących w programach studiów; terminów zaliczenia różnic programowych.
None