side image
Rejestracja online
zobacz więcej

Rekrutacja na studia cywilne 2021/2022

"Siła tradycji z wizją przyszłości" - zapraszamy na studia w Akademii Sztuki Wojennej!

Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!

 • KONTAKT
  PUNKTY REKRUTACYJNE
   
  STUDIA I i II STOPNIA
   
  tel. 261-813-189 - godz. 08:00-14:00 od poniedziałku do piątku
   
  261-813-137 - godz. 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku
   
   
  STUDIA PODYPLOMOWE
   
  Podyplomowe studia cywilne
  tel. 261-814-438 - godz. 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku
   
   
   
  AMBASADORZY KIERUNKÓW STUDIÓW I i II STOPNIA
  Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty danego kierunku, możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora
  - dane kontaktowe do Ambasadorów znajdziesz przy opisie kierunków studiów. 
   
   

   

   

  Rejestracja online na pozostałe kierunki studiów I, II stopnia i studia podyplomowe jest otwarta od 

  4 maja 2021 roku

   
   
  W razie problemów technicznych z rejestracją online skontaktuj się z:
  tel. 261-814-477

  Punkt rekrutacyjny – składanie dokumentów

  Budynek przy Bramie Głównej Akademii

  al. Gen. A. Chruściela „Montera” (przy rondzie)

   
   
  REKRUTACJA - ADRES KORESPONDENCYJNY 

  Oddział Organizacji Kształcenia Akademii Sztuki Wojennej

  Wydział Obsługi Studenta

  al. gen. A. Chruściela „Montera” 103

  bud. 25 p. 80
  00-910 Warszawa-Rembertów

   
KANDYDACIE!

KANDYDACIE!

Poznaj naszych Ambasadorów

Dowiedz się więcej o poszczególnych kierunkach studiów i rozpocznij wyjątkową przygodę w Akademii Sztuki Wojennej!
zobacz więcej

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

 • 1. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty ASzWoj?

  Wirtualny Dzień Otwarty w ASzWoj już za nami! 

   

 • 2. Jak długo trwa nabór na studia w ASzWoj?
  Rekrutacja na studia na rok akademicki 2021/2022 będzie przeprowadzona w okresie od 4 maja 2021 roku (od chwili uruchomienia systemu rejestracji online) do 30 września 2021 r. (kiedy publikowane są listy osób przyjętych w rekrutacji uzupełniającej). 
 • 3. Czy po dostaniu się na studia zostanę żołnierzem-podchorążym (kandydatem na oficera)?
  Studia prowadzone w Akademii Sztuki Wojennej są publiczne i cywilne. Przyjęcie na studia nie wiąże się zatem z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego. Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej.
  Dodatkowo, Akademia Sztuki Wojennej uczestniczy w Legii Akademickiej MON. To program skierowany do studentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji i szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.
 • 4. Co oznacza wpisanie na listę rezerwową?
  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 • 5. Chcę kontynuować naukę na studiach II stopnia na innym kierunku, niż na studiach I stopnia. Czy to możliwe?
  Tak, to możliwe. Należy jednak pamiętać, że osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku innym niż kierunek, na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia w wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.
 • 6. Nie zgadzam się z decyzją komisji rekrutacyjnej. Co mogę zrobić?
  Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • 7. Co to jest KReM i dlaczego warto podpisać oświadczenie?
  Krajowy Rejestr Matur udostępnia uczelniom wyniki z egzaminów maturalnych, co przyspiesza i ułatwia proces rekrutacji na studia. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu KReM składane jest w szkole razem z oświadczeniem o wyborze przedmiotów maturalnych. Oryginały oświadczeń znajdują się w szkołach więc najłatwiej właśnie tam sprawdzić, czy wyraziło się taką zgodę. Innym sposobem jest kontakt z właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
 • 8. Gdzie można znaleźć dokumenty w sprawie rekrutacji na studia?
  Przepisy regulujące proces rekrutacji na studia na rok akademiacki 2021/2022 będą zmieszczone na stronie BIP Akademii -  Rekrutacja.
 • 9. Jakie przedmioty będę realizowane podczas moich studiów?
  Informacje o programach studiów obowiązujących w roku akademickim 2020/2021 znajdziecie na stronie: https://aszwoj.bip.gov.pl/programy-studiow-2020-2021/2020-2021.html
 • 10. Jak przenieść się z innej uczelni na studia I stopnia/ II stopnia/ jednolite studia magisterskie do ASzWoj?
  Na podstawie „Regulaminu studiów w Akademii Sztuki Wojennej”: 
   
  - § 21 ust. 1-4:
  Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie do Akademii w drodze przeniesienia, jeżeli wypełnił wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść.
   
  Punkty ECTS i oceny uzyskane w dotychczasowym przebiegu studiów mogą zostać uznane w całości w miejsce punktów i ocen przewidzianych w programie studiów kierunku, na który student się przenosi, pod warunkiem zbieżności efektów uczenia się dla programów studiów w obu uczelniach.
   
  W przypadku różnicy efektów uczenia się możliwe jest uznanie części dotychczas zrealizowanego programu studiów i wskazanie różnic koniecznych do uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.
   
  Decyzję o uznaniu punktów ECTS i ocen podejmuje kierownik BDJO (dziekan wydziału/dyrektor samodzielnego instytutu).
   
  - § 24 ust. 1:
  Przyjęcie studenta, o którym mowa w § 21[…], następuje po ustaleniu przez przyjmującego kierownika BDJO: przedmiotów, które uznaje za zaliczone na podstawie dotychczas złożonych przez studenta egzaminów i uzyskanych zaliczeń; przedmiotów, których zaliczenie niezbędne jest dla wyrównania różnic występujących w programach studiów; terminów zaliczenia różnic programowych.