side image
Rejestracja online na studia cywilne
Jeśli podjąłeś już decyzję i wybrałeś swój wymarzony kierunek studiów, rozpocznij rejestrację online!
zobacz więcej
UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW
rozpoczynający naukę w roku akademickim 2020/2021
 
 
Odbiór legitymacji studenckich odbędzie się w dniu:
 
01-02.10.2020 r. w godzinach 9.00-13.00 (wejście przy bramie głównej Akademii Sztuki Wojennej)
03.10.2020 r. w godzinach 9.00-13.00 budynek 94
 
 
Warunkiem otrzymania legitymacji studenckiej jest dostarczenie w podanych wyżej terminach wszystkich wymaganych w procesie rekrutacyjnym dokumentów wraz z:
 
potwierdzeniem wpłaty (za legitymację studencką -22 zł) na subkonto podane przez Wirtualną Uczelnię (WU),
certyfikatem potwierdzającym ukończenie kursu wstępnego dla studentów dostępnego na platformie Ilias.
 
Link do kursu:
 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie będę mogły odebrać legitymacji proszone są o indywidualny kontakt z dziekanatem wg kierunków studiów w celu umówienia dogodnego terminu odbioru.
 
***
 
Punkty rekrutacyjne:
 
STUDIA I i II STOPNIA
tel. 261-813-137 lub 261-813-822
godz. 8:00-15:00 pn-pt 
 
STUDIA PODYPLOMOWE
tel. 261-814-438
godz. 8:00-15:00 pn-pt 
 
Przyjmowanie dokumentów:
Termin: od 15.09.2020 r. do 30.09.2020 r. w godz. 8:00-15:00 (poniedziałek-piątek)
 
Miejsce: Wydział Obsługi Studenta
al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa-Rembertów
bud. 94 p.11
(wcześniej należy pobrać przepustkę z bud. 4)
 
lub przesłanie dokumentów (liczy się data stempla pocztowego):
 
Oddział Organizacji Kształcenia Akademii Sztuki Wojennej
Wydział Obsługi Studenta
al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
bud. 94 p.9
00-910 Warszawa-Rembertów
z dopiskiem: Rekrutacja na studia
 
Masz problem z rejestracją online?
261 814 477
 
Szanowni Kandydaci I i II stopnia,
po dokonaniu rejestracji on-line prosimy o pilne dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów. Rejestracja on-line jest tylko pierwszym etapem procesu rekrutacyjnego.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

 • 1. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty ASzWoj?

  W tym roku dzień otwarty miał miejsce 16 maja, ale ze względu na zagrożenie COVID-19 przeniósł się do świata wirtualnego. Jeśli nie śledziłeś nas w mediach społecznościowych - nic straconego! Zapraszamy Cię do obejrzenia videorelacji z tego wydarzenia! Szczegóły znajdziecie TUTAJ!

 • 2. Jak długo trwa nabór na studia w ASzWoj?
  Rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/2021 trwa od 4 maja 2020 roku (od chwili uruchomienia systemu rejestracji online) do ogłoszenia list przyjętych w rekrutacji uzupełniającej. 
   
  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA/ II STOPNIA/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:
   
  Rejestracja kandydatów na studia w internetowym systemie "Rekrutacja online":
  od 4 maja 2020 r.
   
  Zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:
  21 sierpnia 2020 r.
   
  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej:
  25 sierpnia 2020 r.
   
  Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:
  26 sierpnia – 11 września 2020 r.
   
  Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej:
  Sukcesywnie w miarę zwalniania miejsc przez osoby z listy zakwalifikowanych na studia.
   
  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE:
   
  Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczęła się 4 maja br. i potrwa do 30 września br.
 • 3. Czy po dostaniu się na studia zostanę żołnierzem-podchorążym (kandydatem na oficera)?
  Studia prowadzone w Akademii Sztuki Wojennej są publiczne i cywilne. Przyjęcie na studia nie wiąże się zatem z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego. Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej.
  Dodatkowo, Akademia Sztuki Wojennej uczestniczy w Legii Akademickiej MON. To program skierowany do studentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji i szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.
 • 4. Co oznacza wpisanie na listę rezerwową?
  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 • 5. Kiedy musisz się zalogować do systemu rekrutacyjnego? Kiedy dostarczyć dokumenty?
  Wszelkie aktualne terminy znajdują się w rozdziale Harmonogram przy każdym kierunku studiów.
 • 6. Gdzie i w jaki sposób musisz złożyć dokumenty?
  Komplet wymaganych dokumentów należy:
  a) przesłać (za potwierdzeniem odbioru) na adres:
  Akademia Sztuki Wojennej
  al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
  00-910 Warszawa-Rembertów
  z dopiskiem: Rekrutacja na studia
  b) Złożyć w terminie od 26.08.2020 r. do 11.09.2020 r. w godz. 8:00-15:00 w Księgarni Akademii Sztuki Wojennej (przy bramie głównej uczelni)
   
 • 7. Chcę kontynuować naukę na studiach II stopnia na innym kierunku, niż na studiach I stopnia. Czy to możliwe?
  Tak, to możliwe. Należy jednak pamiętać, że osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku innym niż kierunek, na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia w wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.
 • 8. Nie zgadzam się z decyzją komisji rekrutacyjnej. Co mogę zrobić?
  Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • 9. Gdzie mogę znaleźć komplet informacji o uczelni i rekrutacji?
  Wszystkich kandydatów, zainteresowanych podjęciem studiów w Akademii Sztuki Wojennej, zachęcamy do zapoznania się z naszym informatorem - KLIKNIJ!
 • 10. Co to jest KReM i dlaczego warto podpisać oświadczenie?
  Krajowy Rejestr Matur udostępnia uczelniom wyniki z egzaminów maturalnych, co przyspiesza i ułatwia proces rekrutacji na studia. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu KReM składane jest w szkole razem z oświadczeniem o wyborze przedmiotów maturalnych. Oryginały oświadczeń znajdują się w szkołach więc najłatwiej właśnie tam sprawdzić, czy wyraziło się taką zgodę. Innym sposobem jest kontakt z właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
 • 11. Gdzie można znaleźć dokumenty w sprawie rekrutacji na studia?
  Przepisy regulujące proces rekrutacji na studia na rok 2020/2021 są zmieszczone na stronie BIP Akademii: Akty Prawne - Uchwały Senatu oraz Rekrutacja.
 • 12. Jakie przedmioty będę realizowane podczas moich studiów?
  Informacje o aktualnych programach studiów znajdziecie na stronie: https://aszwoj.bip.gov.pl/programy-studiow/ 
 • 13. Jak przenieść się z innej uczelni na studia I stopnia/ II stopnia/ jednolite studia magisterskie do ASzWoj?
  Na podstawie „Regulaminu studiów w Akademii Sztuki Wojennej”: 
   
  - § 21 ust. 1-4:
  Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie do Akademii w drodze przeniesienia, jeżeli wypełnił wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść.
   
  Punkty ECTS i oceny uzyskane w dotychczasowym przebiegu studiów mogą zostać uznane w całości w miejsce punktów i ocen przewidzianych w programie studiów kierunku, na który student się przenosi, pod warunkiem zbieżności efektów uczenia się dla programów studiów w obu uczelniach.
   
  W przypadku różnicy efektów uczenia się możliwe jest uznanie części dotychczas zrealizowanego programu studiów i wskazanie różnic koniecznych do uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.
   
  Decyzję o uznaniu punktów ECTS i ocen podejmuje kierownik BDJO (dziekan wydziału/dyrektor samodzielnego instytutu).
   
  - § 24 ust. 1:
  Przyjęcie studenta, o którym mowa w § 21[…], następuje po ustaleniu przez przyjmującego kierownika BDJO: przedmiotów, które uznaje za zaliczone na podstawie dotychczas złożonych przez studenta egzaminów i uzyskanych zaliczeń; przedmiotów, których zaliczenie niezbędne jest dla wyrównania różnic występujących w programach studiów; terminów zaliczenia różnic programowych.
None
side image
Informator dla kandydatów na studia
Zapoznaj się z naszym informatorem na rekrutację 2020/2021!
zobacz więcej