Zdjęcie przedstawia symbole kojarzące się z działalnością logistyczną

Kandydat do tytułu European Junior Logistician oraz European Senior Logistician - wymagania a możliwości

Organizator
Katedra Podstaw Logistyki
Instytut Logistyki
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Akademia Sztuki Wojennej
 
 
Termin
25 marca 2021 r.
 
Link do webinarium:
 
 
Cele webinarium:
  • identyfikacja potrzeb logistycznego rynku pracy;
  • dyskusja o możliwościach uatrakcyjnienia oferty kształcenia studentów logistyki;
  • wymiana poglądów na temat certyfikacji kompetencji logistycznych.
 
 
Komitet naukowy:

Przewodniczący:
ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny k.zadorozny@akademia.mil.pl;
tel. 261-814-555, kom. 792-031-267
 
Członkowie:
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. uczelni
dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof. uczelni
dr hab. Ryszard Chrobak, prof. uczelni
dr hab. Wojciech Nyszk, prof. uczelni
dr hab. Maciej Kaźmierczak, prof. uczelni
ppłk dr inż. Dariusz Grala
ppłk dr Witold Słomiany
dr Mariusz Fornal
dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty
 
Komitet organizacyjny:
ppłk dr inż. Jarosław Winiarski j.winiarski@akademia.mil.pl; 261-813-659
mjr dr inż. Waldemar Pawlos w.pawlos@akademia.mil.pl; 261-813-154
 
 
PLAN WEBINARIUM
25 marca 2021 r.
11.30-13.30
 
11.30 – 11.35 – Rozpoczęcie webinarium (Dziekan WZiD /Dyrektor ILog)
 
Moderator: ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny
11.35 – 11.50 – Oferta kształcenia na kierunku logistyka w Akademii Sztuki Wojennej (ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny)
11.50 – 12.05 –  Oczekiwania współczesnego rynku pracy wobec absolwentów logistyki (Przedstawiciel biznesu)
12.05 – 12.20 – Kompetencje absolwentów kierunku logistyka - analiza stanu obecnego (Przedstawiciel ILog)
12.20 – 12.35 – Certyfikaty kompetencji logistycznych a programy studiów kierunku logistyka (Przedstawiciel ILog)
12.35 – 12.50 – European Senior Logistician - z praktycznego punktu widzenia (Dr inż. Krzysztof Feret)
12.50 – 13.25 – Dyskusja

13.25 – 13.30 – Zakończenie webinarium (Dziekan WZiD /Dyrektor ILog)