Kampania Polska 1939 roku - synteza
 
Międzynarodowy projekt naukowy realizowany przez Akademię Sztuki Wojennej 
w formie zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki.
 
 
Celem projektu jest dokonanie wszechstronnej oceny naukowej kampanii 1939 roku, a efektem będzie trzytomowa synteza. 
 
Umowa nr MEiN/2021/DPI/319
 
Wysokość dotacji celowej: 7.500.000,00 PLN
Całkowita wartość zadania: 7.500.000,00 PLN