Jednostka Strzelecka 1313

Jednostka Strzelecka 1313 jest organizacją pozarządową współpracującą z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami związanymi z obronnością.
 
Organizacja kontynuuje tradycje Związku Strzeleckiego, którego założycielem był Marszałek Piłsudski.
 
Celem organizacji jest działanie na rzecz niepodległości i przygotowywanie młodzieży do służby w formacjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Patronem jednostki jest gen. August „Nil” Fieldorf. Jednostka Strzelecka 1313 zrzesza młodych fanatyków poprzez uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej i wychowanie w duchu patriotycznym.
 
Organizacja realizuje swoje cele poprzez udział w obchodach i uroczystościach narodowych, a także współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi przez władze państwowe do współpracy w zakresie obrony kraju.
 
SZCZEGÓŁY:
http://js1313.pl/
https://www.facebook.com/Trzynastki/