Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej

„Litera prawa powinna być włączona do alfabetu” (S.J. Lec)
 
Misją Instytutu Prawa jest przygotowanie absolwentów do tego, aby dysponowali najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi im aspirować do roli liderów w swoich środowiskach; przejawiali troskę o bezpieczeństwo (w tym prawne) państwa i regionu; uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniami w środowisku zawodowym; a także byli profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodów prawniczych oraz działania w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
 
dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj 
Dyrektor Instytutu Prawa
Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie