Władze Instytutu

Dyrektor: dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj 
 
Z-ca Dyrektora do spraw naukowych:  dr hab. Piotr Milik, prof. ASzWoj
 
Z-ca Dyrektora do spraw studenckich i dydaktycznych: dr Paweł Zając