Kontakt

Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej
 
Dyrektor IP
dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj  
 
Sekretariat Dyrektora IP 
bud. 25 p.134 
+48 666 813 079
sekretariat.ip@akademia.mil.pl