Instytut Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej

Wiedza i umiejętności pozyskane w czasie studiów uczynią z naszych absolwentów atrakcyjnych kandydatów na pracowników. W czasie studiów duży nacisk będzie bowiem położony na kształtowanie rzetelności poznawczej, odpowiedzialności oraz postaw obywatelskich. Naszym celem jest przygotowanie kadr wyspecjalizowanych zarówno w prowadzeniu badań historycznych, których wyniki będą mogły zostać wykorzystane w bieżącej pracy struktur militarnych i instytucji zaangażowanych w działania w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa, jak również w procesach planistycznych i działaniach analitycznych, które mogą odgrywać ważną rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.
 
dr Józef Kozłowski
Dyrektor Instytutu Historii Wojskowej
Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie