Oferta kształcenia w Instytucie Historii Wojskowej

Kadra Instytutu Historii Wojskowej (IHW) prowadzi zajęcia dydaktyczne przewidziane w programach studiów I i II stopnia na różnych kierunkach studiów realizowanych w Akademii Sztuki Wojennej. Instytut  prowadzi także studia podyplomowe w następujących obszarach:
  • Służby Specjalne
  • Działania analityczno-informacyjne w obszarze bezpieczeństwa
Szczegółowe informacje o STUDIACH PODYPLOMOWYCH prowadzonych w ASzWoj: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/studia-podyplomowe/