O Instytucie

Instytut Historii Wojskowej powstał w 2018 roku na mocy uchwały Senatu Akademii Sztuki Wojennej.  
 
Jego głównym celem jest prowadzenie badań naukowych, inspirowanie debaty publicznej oraz realizacja zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Akademię Sztuki Wojennej we wskazanym zakresie. Instytut ma charakter interdyscyplinarny i zagospodarowuje istotny obszar poszukiwań i kształcenia leżący na styku historii, politologii, nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Tematyka historii wojskowości i służb specjalnych cieszy się niesłabnącą popularności w debacie publicznej, zarazem jednak brak jest rzetelnych źródeł wiedzy i informacji, a prezentowane przez różnych komentatorów opinie nie są oparte na dostatecznie silnych podstawach faktograficznych. Swoją działalnością Instytut stara się zapełnić tę lukę. 
 
W ramach Instytutu działają trzy katedry: Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Katedra Historii Wojskowości i Studiów nad Obronnością oraz Katedra Historii Teorii i Praktyki Służb Specjalnych.