Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Studentki I semestru I roku studiów licencjackich i magisterskich od roku 2022/2023! 
W tym miejscu będziemy zamieszczać dla Was pakiet przydatnych informacji. Sprawdzajcie na bieżąco.

Sprawy studenckie – Dziekanat

 • Elektroniczna Legitymacja Studencka
  Wydawanie legitymacji studenckich dla studentów przyjętych na studia w roku 2022/2023 oraz podpisywanie umów i ślubowań będzie po dostarczeniu certyfikatów potwierdzających zaliczenie Kursu wstępnego będzie miało miejsce w bl. 25 (wejście do bl. 25 od strony al. gen. A. Chruściela „Montera” przy bud. 112 Dom Studencki „Partyzant”) według poniższego harmonogramu:
   
  • 30.09.2022 r. godz. 8:00-14:30 dla studentów 1 semestru 1 roku stacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
  • 01.10.2022 r. godz. 8:00-14:45 dla studentów 1 semestru 1 roku niestacjonarnych studiów I i II stopnia;
  • 03.10.2022 r. godz. 8:00-14:45 dla studentów 1 semestru 1 roku stacjonarnych studiów II stopnia.

  Informacje na temat mLegitymacji
   
   
  Studenci wpisani na listę studentów I semestru, którzy nie odebrali dokumentów w/w wyznaczonych terminach są zobowiązani do dokonania tego niezwłocznie w godzinach pracy dziekanatu.
   
  Studenci przyjęci na studia po 26.09.2022 r. (udzielony dostęp do WU po 26.09.br.) informacja na temat odbioru legitymacji i podpisania umowy zostaną przekazane wkrótce.
   
  Przypominamy o obowiązku wykonania Kursu wstępnego i dostarczeniu wydrukowanego certyfikatu do dziekanatu.
   
   
   
 • Logowanie do Wirtualnej Uczelni
  Dane do pierwszego logowania się do Wirtualnej Uczelni są przesyłane przez support@akademia.mil.pl na adres e-mail wskazany w procesie rekrutacji.
   
 • Kontakt do Dziekanatu
  • W celu wydania np. zaświadczeń poświadczających studiowanie po podpisaniu ślubowania i umowy należy kontaktować się z dziekanatem poprzez e-mail wskazany na stronie
  • Obowiązujące w Uczelni wzory podań są dostępne na stronie
  • Terminarz roku akademickiego jest dostępny na stronie
  • W celu wystawienia faktur za opłacone czesne - kontakt
  • Wsparcie dla studentów ws. platformy MS TEAMS (np. zakładanie kont, dane do logowania) kontakt
 • Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
  Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 odbędzie się 3 października 2022 r.  o godz. 12.00. 
   
  Klub Akademii Sztuki Wojennej, bud. 56
  ul. Czerwonych Beretów 56
 • Plany zajęć dla I semestru I roku
  Plany zajęć są dostępne i aktualizowane na Wirtualnej Uczelni po zalogowaniu się. Dziekanat nie rozsyła planów.
 • Studia podyplomowe

  Studia podyplomowe na kierunkach: Działania analityczno-informacyjne w obszarze bezpieczeństwa (IHW) oraz Ochrona i bezpieczeństwo informacyjne (WW) rozpoczynają się 15 października 2022 r.

   

  Pozostałe kierunki studiów podyplomowych: I zjazd w terminie 22-23 października 2022 r.

   

  Na pierwszym zjeździe uczestnicy studiów podyplomowych podpiszą umowę.

 • Kurs wstępny online (dostępny od 27.09.2022 r.) - Wydział Kształcenia na Odległość

  Kurs wstępny dla osób przyjętych na 1 semestr stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich jest obowiązkowy.  

   

  Kurs będzie aktywny od dnia 27.09.2022 r. na platformie ILIAS https://ilias.akademia.mil.pl.

   

  Proszę o postępowanie zgodnie z instrukcja. 

   

  Warunkiem wydania legitymacji jest przedstawienie certyfikatu potwierdzającego zaliczenie kursu wstępnego.